Traume behandling Odense

Kort ventetid & akuttider tilbydes

Traumebehandling for børn og voksne i Odense

Jeg behandler traumer hos børn og voksne. Traumer er fastlåste oplevelser i kroppen. Somatic Experience traumebehandling er en meget effektiv og meget nænsom måde at arbejde med traumer på. Via vores samtale om det, som er vigtigt for dig, har jeg fokus på fastlåste billeder af dig selv, fysiske symptomer eller angst, som kan forløses via Somatic Experience traumeterapi.

Et traume er en situation, hvor du har oplevet en trussel, og kroppen reagerer på en trussel med enten at blive fastfrosset og tavs, ved at løbe sin vej eller ved at angribe.

Når ingen af de kropsreaktioner er en mulighed, bliver traumet fastlåst i kroppen.

Traumer påvirker vores tilknytning i en usund udvikling, fordi vi under et traume oplever svigt og efterfølgende har svært ved at finde tilliden til vores nærmeste igen.

Adfærden ændres, når vi har oplevet et traume og symptomerne kan være:

Træthed, rastløshed, søvnproblemer, stivhed i nakken ondt i hovedet, koncentrationsbesvær, svært at være social, angst

Og listen er lang. Det afhænger af, hvor mange traumer, og hvor længe det er siden, du oplevede traumet, og hvilken slags traume, du har oplevet.

Behandling af traumer hos børn

Når forældre kontakter mig, har de en tanke om, at deres barns udfordringer kan afhjælpes via et behandlingsforløb ved mig.

Først har jeg en samtale med forældrene eller primære omsorgspersoner. Under den eller de samtaler giver jeg psykoedukation i form af forklaringer på barnets adfærd, hvordan nervesystemer reagerer, og hvorfor barnet reagerer, som det gør. Jeg giver en introduktion i, hvordan jeg vil arbejde med barnet, og jeg giver forældrene en terapeutisk samtale, således de kan finde deres ressourcer frem igen.Jeg informerer om, hvordan jeg arbejder, og hvad traumebehandling er. Forældrenen er dem, som kender barnet bedst, derfor vil jeg gerne høre, hvad de ønsker, deres barn skal hjælpes med. Dernæst mødes jeg med forældrene og deres barn i et traumebehandlingsforløb.

Siden 2014 har jeg arbejdet med børn med en legeterapeutisk tilgang, som hedder Theraplay. Theraplay metoden øger barnets sociale kompetencer, hjælper barnet med at lære at regulere sig og styrker tilknytningsudviklingen i en sund retning. Theraplay er derfor en vigtig del af min traumebehandling af børn.

Jeg har siden 2014 fået mange erfaringer i at arbejde med børn, og i at læse deres nervesystem, deres kropssprog og ikke mindst i at få deres tillid. Børn bryder sig sjældent om at sidde overfor en terapeut og have fuld fokus på, hvordan de har det. Børn er oftest meget klogere, end vi tror, og min vigtigste opgave er at hjælpe dem med at finde lige det, som kan hjælpe barnet med at få sat ord på og at blive anerkendt i det, som er svært.

Der kan være mange grunde til, at et barn har brug for traumebehandling:

Barnet vil oftest

“Efter kun 3 sessioner er han blevet mere rolig, og han bliver ikke så nemt ked af det mere. Han er glad for at komme hos Jane.”

Mor til dreng på 11 år.

Mød din psykoterapeut

Psykoterapeut Jane Brisson

Ydmyghed, autenticitet og ordentlighed er mine pejlemærker.
Som menneske og behandler er jeg nysgerrig og ydmyg. Jeg bruger først og fremmest min faglighed og mit eget nervesystem, når jeg guider til et liv med mindre kaos og mere harmoni.

Men jeg bruger også mig selv. Den tillid, som jeg vises, gengælder jeg med autenticitet, nerve og nærvær. Jeg bruger mig selv og mit nervesystem i relationen til familien og den enkelte. Det betyder også, at jeg er ærlig. Jeg tror som udgangspunkt på, at alle mennesker har et udviklingspotentiale. Ordentlighed og klar kommunikation er altafgørende i en tillidsfuld relation.

Traume terapi i Odense

Jeg tilbyder en tilgang til traumeterapi, der trækker på flere terapeutiske metoder for at sikre en helhedsorienteret og effektiv behandling.

Gennem en kombination af Somatic Experiencing, kognitiv adfærdsterapi og mindfulness skaber jeg et trygt og støttende terapirum, hvor du kan udforske dine traumatiske oplevelser i dit eget tempo og med støtte og vejledning fra mig som terapeut.

Min tilgang fokuserer ikke kun på at forløse de indespærrede traumer, men også på at genopbygge dine ressourcer og styrke din naturlige evne til selvregulering og helbredelse.

Jeg tror på, at traumeheling er en individuel rejse, og jeg tilpasser min tilgang til hver enkelt klient for at imødekomme de unikke behov og mål for helingsprocessen.

Uanset om du har oplevet en enkeltstående traumatisk begivenhed eller gentagne traumatiske oplevelser, er jeg her for at støtte dig på din vej mod heling og genoprettelse af balance i dit liv. Kontakt mig gerne for at begynde din helingsrejse i dag.

Du kan få terapi både i klinikken i Odense eller online.

Hvad er Somatic Experiencing (SE)?

Somatic Experiencing (SE) er en terapiform, der fokuserer på forbindelsen mellem kropslige fornemmelser og følelser i behandlingen af traumer og stress.

Metoden søger at genoprette balance i nervesystemet ved at hjælpe klienten med at frigive indespærrede traumer gennem kropsbevidsthed og ressourcetilgang.

Dette opnås ved at udforske og forbinde med kroppens fysiske fornemmelser og reflekser, samtidig med at terapeuten guider klienten gennem en proces med at genopleve traumatiske oplevelser på en sikker og gradvis måde.

SE sigter mod at styrke klientens naturlige evne til selvregulering og helbredelse, hvilket kan føre til reduceret stress, angst og posttraumatisk stressreaktion.

Invester i dig selv med traumeterapi i Odense